Оплата 23 занятий в декабре 2022 - хоккеистка Диля, отец Рустам

Апиа, Москва
17250,00
р.
Посещено: 2.12 лед, 4.12 лед, ОФП, 6.12 лед, 7.12 лед, ОФП, 9.12 лед, 11.12 лед, ОФП, 13.12 лед, 14.12 лед, 16.12 лед, 18.12 лед, ОФП, 20.12 лед, 21.12 лед, ОФП, 23.12 лед, 25.12 лед, ОФП, 27.12 лед, 28.12 лед, ОФП